Duurzaamheid is ‘here to stay’. Dit is waarom.2 minuten leestijd

Waarom is duurzaamheid ‘here to stay’?

 1. De gevolgen van klimaatverandering zijn te groot om te negeren

  Bewijs voor de stijging van broeikasgas CO(sinds de Industriële Revolutie). Informatie komt uit oude ijslagen en uit directe metingen. (NASA). Ter indicatie: de eerste vertegenwoordigers van onze menssoort, Homo Sapiens, verschenen zo’n 125.000 jaar geleden.

Zomaar een greep uit de gevolgen voor Nederland:

Zeespiegelstijging
Het KNMI gaat er vanuit dat we in 2100 een stijging van 1 meter zeespiegel bereiken. Er is dan 25 keer (!) meer zoveel zand als nu nodig om de kustlijn te versterken.

Extreem weer
Naast enorm natte perioden komen ook droge perioden veel vaker voor. Dit gaat gepaard met enerzijds overschotten en anderzijds tekorten aan (drink)water. De zomer van 2018 was de heetste zomer in minimaal 3 eeuwen.

Klimaatvluchtelingen
Momenteel wonen er zo’n 1,3 miljard mensen op het continent Afrika. Het geboortecijfer is er echter hoog, dus de voorspelling is dat er in 2050 zo’n 2,5 miljard Afrikanen leven. Tegelijkertijd wordt Afrika hard geraakt door klimaatverandering – extreme droogte en dus geen oogst zijn waarschijnlijk. De kans is aanwezig dat er grote aantallen klimaatvluchtelingen naar Europa komen. Tenzij we als wereld handelen natuurlijk.

Bruto geboortecijfer per land in 2017

Blije ijsverkopers, campings, buitenzwembaden en wijnboeren
Om het lijstje te doorbreken – er zijn positieve gevolgen van klimaatverandering. Ze zijn klein en staan niet in verhouding, maar niettemin: we zullen bijvoorbeeld meer blije wijnboeren zien. 2018 was bijv. een excellent wijnjaar voor Nederlandse boeren.

2. Duurzaamheid leidt tot innovatie & economische kansen

“Never let a good crisis go to waste” zei Winston Churchill ten tijde van de oprichting van de UN (n.a.v. de Tweede Wereldoorlog). Zo moeten we ook maar naar klimaatverandering kijken: het biedt kansen. Recent wonnen twee Amerikanen een Nobelprijs met onderzoek naar de relatie tussen economie & klimaatverandering.

Indicatoren:

> Directeuren snappen het
Het onderwerp leeft in de boardroom van grote bedrijven. Van de 750 grootste bedrijven is 91% het er mee eens ‘dat klimaatactie voor ons een hoge prioriteit heeft’.

> Meer banen
De totale werkgelegenheid rond de energievoorziening steeg in Nederland met 42% tussen 2005 en 2013. Veel hoger dan de gemiddelde Nederlandse werkgelegenheidsgroei van 4 procent in dezelfde periode.

> Eco = omzet
Uit kwantitatieve analyses blijkt dat bedrijven met één of meer ecologische patenten harder groeien (in omzet) dan vergelijkbare bedrijven met enkel andere patenten. Duurzaamheid biedt dus economische kansen.

3. Niks-doen is duur

Regelmatig wordt er gesproken over ‘de kosten van verduurzaming’. Die kosten vallen in de werkelijkheid erg mee. Zoals Wiebes in oktober terecht zei: ‘In 2030 een half procent van de nationale economie. „Dat is dan één vijfentwintigste van de zorguitgaven” ‘. Niet echt iets om van terug te schrikken.

Waar we wél van kunnen schrikken zijn de kosten van niks-doen. Klimaatgezant Marcel Beukeboom legt dat hier excellent uit. Kostenramingen van ‘niks doen’ liggen tussen de 5 en 20 procent van het BNP.

Het is geen nieuw thema

Overigens weten we al geruimte tijd van het bestaan van klimaatverandering. In 1912 (!) werd er al een verband gelegd tussen het verbranden van steenkool en het effect ervan.

 

"Politicians discussing Global Warming" — a statue in Berlin, Germany
“Politicians discussing Global Warming” — een standbeeld in Berlijn, Duitsland

8 slotfeiten over klimaatverandering

 • De wereld stoot ongeveer 40 gigaton COuit per jaar.
 • Voor Nederland ging het om 193 megaton [0.193 gigaton] in 2017.
 • In het regeerakkoord van Rutte 3 is als doel gesteld dat in 2030 de uitstoot 49% lager is dan in 1990.
 • Het Klimaatakkoord van Parijs (2015) streeft ernaar om de uitstoot van broeikasgassen te beperken. Concreet moet dit leiden tot het inperken van mondiale klimaatopwarming tot 2 (maar liefst 1,5) graden Celsius ten opzichte van vòòr de Industriële Revolutie.
 • Overigens zegt de klimaatwetenschap dat de Parijse plannen niet ver genoeg gaan om onder de 2 graden klimaatopwarming te blijven.
 • Bij de huidige uitstoot, dus zonder verdere groei of reductie, is de 1,5 graad al in 2021 bereikt.
 • Klimaatverandering is niet iets ‘van de verre toekomst’. Er zijn al eilanden de oceaan in verdwenen door de stijgende zeespiegel.
 • In een ‘4 graden scenario’ is er onomkeerbaar biodiversiteitsverlies. Alle koraal op aarde is bijvoorbeeld weg.

 

Bronnen:

 • Minnesma, M., Conemans, J., & Urgenda. (2017). Nederland 100% duurzame energie in 2030: – de agenda – : het kan als je het wilt! Opgehaald via  http://www.urgenda.nl/wp-content/uploads/Urgenda-Rapport-Duurzame-Energie-in-2030-v2-2017.pdf
 • https://klimaatverandering.wordpress.com
 • https://www.nrc.nl/nieuws/2018/09/29/nogal-vaag-maar-het-kan-nog-lukken-a1931624
 • https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/19/uitstoot-broeikasgassen-in-2017-licht-afgenomen
 • https://climate.nasa.gov/evidence
 • https://www.youtube.com/watch?v=Z4bSxb5THm4
 • https://www.nrc.nl/nieuws/2015/12/14/na-veel-praten-werd-dit-de-tekst-1570189-a1352581
 • https://www.youtube.com/watch?v=Z4bSxb5THm4
 • http://www.theclimatechat.org/why-dont-we-care-more/
 • https://www.thoughtco.com/global-warming-cartoons-4122873
 • https://conflictresolutionpro.wordpress.com/2016/01/05/climate-communication-and-pain-theory-how-to-destroy-your-advocacy/

Geef een reactie