Bachelorthese Simon van de Beek (2014)1 minuten leestijd

”Werk, fijn!” Persoonlijke en organisationele antecedenten van werkbevlogenheid in bedrijven. Weblink.

Bachelorthese Simon van de Beek (2014).

 

Abstract
In deze literatuurstudie staat de vraag centraal welke persoonlijke en organisationele antecedenten van werkbevlogenheid in bedrijven onderscheiden kunnen worden. Allereerst worden mogelijke organisationele antecedenten bekeken. Aan de hand van het Demand Control-model
werd er geconcludeerd dat autonomie belangrijk is als voorspeller van bevlogenheid. Vervolgens werden persoonlijke antecedenten van werkbevlogenheid onderzocht. Hieruit bleek dat met name affectieve (positieve, actieve emoties), cognitieve (zelfvertrouwen en Psychological Capital) en gedragsmatige (job crafting, herstelmomenten) antecedenten te herkennen zijn op het persoonlijke vlak. Het Job-Demands-Resources-model (JDR) werd gebruikt om persoonlijke alswel organisationele antecedenten te integreren. De voornaamste voorspellers die hieruit kwamen waren feedback, sociale steun en autonomie. Op het persoonlijke vlak zou met name self-efficacy, taakspecifiek zelfvertrouwen, er toe doen.
Implicaties voor organisaties worden besproken.

 

Supervisor: Dr Brigitte E.H. ten Brink

Geef een reactie